Polityka Prywatności

Farécla Products Limited zobowiązuje się do ochrony Twojej prywatności w Internecie. Bierzemy pod uwagę, aby przekazywane nam dane nie były rozpowszechniane bez ograniczeń, przedstawiamy więc niniejszym naszą politykę w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych:  jakie konkretnie dane i w jaki sposób je gromadzimy, jak są one wykorzystywane i jaką masz nad nimi kontrolę. Przeczytaj uważnie niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli masz pytania lub wątpliwości dotyczące tej polityki, skontaktuj się z nami.

Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje zakres naszej działalności jako administratora danych oraz obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych zgromadzonych na stronie internetowej.

Akceptacja warunków 

Odwiedzając nasze strony internetowe lub korzystając z nich, akceptując naszą politykę dotyczącą plików cookie lub przekazując w inny sposób informacje Farécla Products Limited, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką, w tym przekazywanie danych osobom trzecim i innym krajom.

Farécla Products Limited może aktualizować tę politykę prywatności, wyświetlając zmienioną politykę na stronie internetowej; zapraszamy do regularnego przeglądania polityki prywatności. Data wejścia w życie niniejszej polityki prywatności to 24 maja 2018 r.

Jakie Twoje dane gromadzimy

Dane osobowe: podajesz większość danych osobowych, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, aby wyszukać produkty, pobrać informacje, poprosić o informacje, wypełnić kwestionariusz lub subskrybować usługę lub biuletyn. Możesz również podać dane osobowe, w tym dane dotyczące zatrudnienia, jeśli prześlesz nam CV lub inne dane dotyczące Twojej historii zatrudnienia w związku z ogłoszonym wakatem lub ogólnym zapytaniem dotyczącym możliwości zatrudnienia. W wyniku tych działań możesz podać nam takie informacje, jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu, a także adresy e-mail Twoich współpracowników i innych osób, z którymi udostępniasz nasze treści.

Farécla Products Limited nie szuka poufnych informacji osób odwiedzających, dotyczących spraw takich jak rasa, pochodzenie etniczne, przekonania religijne, poglądy polityczne, zdrowie fizyczne lub psychiczne lub członkostwo w związkach zawodowych. Dostarczenie przez Ciebie takich informacji z własnej woli oznacza zgodę na wykorzystanie takich informacji zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności.

Informacje nieosobowe: Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, pasywnie zbieramy i analizujemy informacje nieosobowe. Obejmuje to adres protokołu internetowego (IP) używany do połączenia komputera z Internetem, informacje o komputerze i połączeniu, takie jak typ przeglądarki, wersja i ustawienie strefy czasowej; typy i wersje wtyczek do przeglądarek; system operacyjny i platforma; strumień kliknięć Uniform Resource Locator (URL), za pośrednictwem i z naszej strony internetowej; numer pliku cookie (jeśli dotyczy); oraz strony /produkty, które oglądałeś lub szukałeś podczas wizyty.

Możemy również wykorzystywać dane przeglądarki, takie jak pliki cookie, w niektórych częściach naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat plików cookie można znaleźć w naszym oświadczeniu dotyczącym plików cookie. Podczas niektórych wizyt możemy używać narzędzi programowych, takich jak JavaScript, do mierzenia i gromadzenia informacji o sesji, w tym czasów odpowiedzi na stronę, błędów pobierania, długości odwiedzin na niektórych stronach, informacji o interakcjach strony (takich jak przewijanie, kliknięcia i przesuwanie myszy) oraz stosowanych metod odejść od strony. Możemy również zbierać informacje techniczne, aby pomóc nam zidentyfikować Twoje urządzenie w celu zapobiegania oszustwom i w celach diagnostycznych.

Informacje o urządzeniach mobilnych: większość urządzeń mobilnych zapewnia użytkownikom możliwość wyłączenia usług lokalizacyjnych. Te elementy sterujące często znajdują się w menu ustawień urządzenia. Informacje na temat określonych urządzeń można znaleźć w dokumentacji pomocy technicznej producenta urządzenia lub w witrynie internetowej operatora. Jeśli masz pytania dotyczące wyłączania usług lokalizacyjnych urządzenia, zalecamy skontaktowanie się z operatorem sieci komórkowej lub producentem urządzenia. Jeśli nie wyłączyłeś usług lokalizacyjnych urządzenia, te informacje byłyby dla nas dostępne.

Informacje z Google Analytics: Farécla Products Limited korzysta z oprogramowania JavaScript Google Analytics do monitorowania i raportowania ruchu oraz analizowania interakcji naszych klientów z naszymi stronami internetowymi. Adresy IP wszystkich odwiedzających witrynę są anonimowe.

Google Analytics jest procesorem dla naszych danych i potwierdził swoje zaangażowanie w przestrzeganie wymogów GDPR. Google Analytics używa kilku plików cookie, które są następujące:

„Utma” zawiera losową liczbę i wygasa po 2 latach

„Utmb” zawiera losową liczbę i wygasa po 30 minutach

„Utmc” zawiera losową liczbę i wygasa po zamknięciu przeglądarki internetowej

„Utmz” zawiera losową liczbę i wygasa po 6 miesiącach

Zebrane informacje dotyczące strony internetowej służą do tworzenia raportów. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.google.com/policies/privacy/. Jeśli nie chcesz być śledzony przez Google Analytics na żadnej stronie internetowej, możesz zrezygnować, odwiedzając witrynę Google i po prostu anulując subskrypcję pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Jak wykorzystujemy zgromadzone dane?

Farécla Products Limited będzie korzystała z informacji, które podasz tylko zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Możemy wykorzystać Twoje dane osobowe do:

Odpowiadania na Twoje pytania i dostarczania usług oraz informacji, o które prosiłeś.

Poprawy układu i /lub zawartości naszych stron internetowych i dostosowania ich dla naszych użytkowników.

Identyfikowania odwiedzających i kontrolowania pobieranych danych ze strony internetowej.

Przesyłania informacji, które naszym zdaniem mogą okazać się przydatne, w tym informacje o naszych produktach i usługach, pod warunkiem, że oświadczyłeś, że nie sprzeciwiasz się kontaktowi w tych celach.

Możemy również ujawniać informacje nieosobowe zebrane za pośrednictwem tej strony internetowej naszym partnerom zewnętrznym, którzy świadczą takie usługi, jak hosting stron i analiza statystyczna.

Ponadto możemy wykorzystywać i ujawniać informacje zebrane za pośrednictwem tej strony, które są niezbędne i właściwe do przestrzegania procesu prawnego lub do odpowiedzi na prośby organów rządowych, w tym tych spoza kraju zamieszkania.

Jak zabezpieczamy zgromadzone dane?

Farécla Products Limited przykłada dużą wagę do bezpieczeństwa wszystkich danych osobowych związanych z naszymi użytkownikami. Posiadamy środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i zmianą owych danych osobowych pod naszą kontrolą. Na przykład nasze zasady bezpieczeństwa i prywatności są okresowo przeglądane i ulepszane w miarę potrzeb, a tylko upoważnieni pracownicy mają dostęp do informacji o użytkowniku. Dane użytkownika przechowywane na naszej stronie są szyfrowane. Chociaż nie możemy zagwarantować, że ich utrata, lub niewłaściwe użycie, czy zmiana nigdy nie nastąpi, dokładamy wszelkich starań, aby temu zapobiec.

W przypadku naruszenia danych, poinformujemy organu nadzoru i zainteresowane podmioty danych w ciągu 72 godzin od uzyskania informacji o naruszeniu, zgodnie z art. 33 i 34 rozporządzenia w sprawie RODO.

Należy pamiętać, że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest całkowicie bezpieczne. Nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które przesyłasz na stronę, każda taka transmisja odbywa się na Twoje własne ryzyko.

Zaleca się zamknięcie przeglądarki, gdy skończysz sesję użytkownika, aby zapewnić, że inni nie uzyskują dostępu do Twoich danych osobowych, jeśli korzystasz ze wspólnego komputera lub komputera w miejscu publicznym.

Komu ujawniamy zgromadzone dane?

Farécla Products Limited może udostępniać dane osobowe dowolnemu członkowi naszej grupy spółek (w tym podmiotom zależnym), jeśli jest to konieczne do celów określonych i zgodnych z podstawą prawną przedstawioną w niniejszej polityce. Aby uzyskać więcej informacji, wejdz w zakladkę Farecla Historia Firmy na naszej stronie.

Możemy ujawniać Twoje dane osobowe naszym dostawcom, ubezpieczycielom i radcom prawnym, w uzasadnionym zakresie niezbędnym do celów ubezpieczenia, zarządzania ryzykiem, uzyskiwania porad lub ustanawiania, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.

Możemy udostępniać dane użytkownika jednemu lub kilku wybranym zewnętrznym dostawcom towarów i usług zidentyfikowanych na naszej stronie, w celu umożliwienia im skontaktowania się z Tobą, aby mogli oferować i sprzedawać Ci odpowiednie towary i /lub usługi, gdzie konieczne i dozwolone. Każda strona trzecia, z którą udostępnimy dane użytkownika, będzie działać jako administrator danych w odniesieniu do danych; po skontaktowaniu się z Tobą osoby trzecie zapewnią Ci dostęp do ich własnej polityki prywatności, która będzie regulować relację danych między Tobą a stroną trzecią.

Międzynarodowe transfery Twoich danych osobowych (poza Europejski Obszar Gospodarczy (EEA))

Będziemy przechowywać Twoje informacje w bazie danych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EEA) i Farécla Products Limited, Broadmeads, Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, Wielka Brytania będzie pełnić funkcję administratora tych danych. Aby ułatwić nam globalną działalność, możemy przekazywać i uzyskiwać dostęp do danych osobowych dostarczanych przez klientów spoza Wielkiej Brytanii do krajów innych niż kraj, w którym informacje zostały pierwotnie zebrane, w tym do krajów spoza EEA. Kraje te mogą nie mieć takich samych prawnych zabezpieczeń danych, jak kraj, w którym początkowo podałeś informacje. Przesyłając dane na naszych stronach internetowych, wyrażasz wyraźną zgodę na takie transfery, w tym przelewy międzynarodowe.

Przechowywanie danych

Wszelkie przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to konieczne. W niektórych przypadkach nie jest możliwe określenie przez nas okresu, w którym dane osobowe zostaną zachowane. W takich przypadkach określimy okres przechowywania na podstawie celu przechowywania tych danych. Po uznaniu okresu wykorzystania danych za kompletny, dane nie będą już przechowywane.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych

Masz prawo do kopii wszystkich posiadanych przez nas danych osobowych. Masz również prawo do poprawienia wszelkich błędów w tych informacjach. Jak wspomniano powyżej, masz prawo uniemożliwić nam wykorzystanie Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. W niektórych okolicznościach możesz również zażądać, aby dane osobowe, które są przez nas przechowywane, zostały usunięte z naszych akt bez zbędnej zwłoki, zgodnie z art. 17 rozporządzenia w sprawie PKB.

Jeśli wcześniej udzieliłeś nam zgody na wykorzystanie twoich danych osobowych do celów marketingowych, możesz zmienić zdanie w dowolnym momencie, kontaktując się z nami bezpośrednio lub postępując zgodnie z linkiem rezygnacji z subskrypcji, który pojawia się na dole naszych wiadomości e-mail. Twoje główne prawa wynikające z przepisów o ochronie danych to:

prawo dostępu:

prawo do sprostowania:

prawo do usunięcia:

prawo do ograniczenia przetwarzania;

prawo sprzeciwu wobec przetwarzania;

prawo do przenoszenia danych;

Masz prawo potwierdzić, czy przetwarzamy Twoje dane i czy mamy dostęp do tych danych osobowych. W tym informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych i odbiorcach danych osobowych. Nie wpływa to na prawa i wolności innych osób. Dostarczymy Ci kopię Twoich danych osobowych.

W pewnych szczególnych okolicznościach możesz mieć prawo do złożenia skargi do organu nadzoru. Możesz to zrobić w państwie członkowskim UE swojego zwykłego miejsca zamieszkania, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia.

W zakresie, w jakim podstawą prawną naszego przetwarzania danych osobowych jest zgoda, jak wyjaśniono powyżej, masz prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Należy jednak pamiętać, że wycofanie nie wpływa na legalność przetwarzania przed wycofaniem.

W możliwym zakresie masz prawo do otrzymywania od nas danych w czytelnym formacie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeśli uznamy, że może to negatywnie wpłynąć na prawa i wolności innych osób.

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych firmy Farécla, aby zgłosić takie żądanie na adres kontaktowy podany na końcu tej polityki.

Cookies

Pliki cookies to informacje, które strona internetowa przesyła na dysk twardy w celu przechowywania i czasami śledzenia informacji o Tobie. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą Polityką cookies.

Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies, ale jeśli wolisz, możesz zmienić swoją przeglądarkę, aby temu zapobiec. Jednakże możesz nie być w stanie w pełni skorzystać z witryny, jeśli to zrobisz. Pliki cookie są specyficzne dla serwera, który je utworzył i nie są dostępne dla innych serwerów, co oznacza, że ​​nie mogą być używane do śledzenia Twoich ruchów w sieci. Mimo że identyfikują komputer użytkownika, pliki cookie nie identyfikują osobiście użytkowników ani haseł i nie przechowują danych karty kredytowej lub debetowej.

Używamy plików cookie do:

określenia, kim jesteś i uzyskania dostępu do informacji o koncie;

oszacowania wielkości i wzorca odbiorców;

upewnienia się, że nie jesteś dwukrotnie proszony o rejestrację;

kontrolowania, jak często użytkownicy widzą podobne reklamy online;

śledzenia preferencji;

ulepszania i zaktualizowania strony

Nasi dostawcy usług mogą korzystać z plików cookies, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania witryny. Większość przeglądarek pozwala odmówić akceptacji plików cookie i usunięcia plików cookie. Metody różnią się jednak w zależności od przeglądarki i typu pliku cookie, ale ten link może pomóc w blokowaniu i usuwaniu plików cookie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Skontaktuj się z nami

Właścicielem strony jest Farécla Products Limited, Broadmeads, Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, Wielka Brytania

Zarejestrowane biuro: Saint-Gobain House, Binley Business Park, Coventry CV3 2TT, Wielka Brytania

Numer rejestracyjny: 01032360

Możesz skontaktować się z nami pod adresem:

Inspektor ochrony danych, Farécla Products Ltd, Broadmeads, Ware, Hertfordshire, SG12 9HS, Wielka Brytania lub wyślij e-mail na adres James.Lambert1@saint-gobain.com.