Regulamin i Warunki

Farécla Products Limited – Warunki i Regulamin Zakupów

Farécla Products Limited – Warunki i Regulamin Sprzedaży

Korzystanie ze strony internetowej Farécla

Dostęp i korzystanie ze strony internetowej Farécla oznacza akceptację poniższych Warunków i Regulaminu, które mogą być okresowo modyfikowane przez Farécla Products Limited.

Warunki i Regulamin

Wszystkie znaki towarowe, prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej zawarte na tej stronie są własnością Farécla Products Limited, chyba że zaznaczono inaczej. Warunki dostępu do tej strony i materiałów na niej zawartych są następujące:

Masz prawo do:

- Dostępu i korzystania z dowolnej części strony, chyba że masz wytyczne mówiące inaczej
- Wydrukowania jednej kopii dowolnej indywidualnej strony dla własnej informacji lub odniesienia
- Pobrania dostępnych materiałów pomocniczych wyłącznie w celach informacyjnych

Nie masz prawa do:

- Wydrukowania więcej niż jednej kopii jakiejkolwiek strony na tej witrynie
- Zapisania na dysku lub innym nośniku danych jakiegokolwiek elementu tej witryny
- Kopiowania, dystrybucji lub innego wykorzystania jakiegokolwiek materiału z tej strony w celach komercyjnych, chyba że z wyraźnym pozwoleniem właścicieli praw autorskich
- Zmiany lub manipulacji jakiejkolwiek zawartości na tej stronie
- Usunięcia jakichkolwiek praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej zawartych w oryginalnym materiale na tej stronie

Ogólna Informacja

Farécla dokłada wszelkich starań, aby informacje dostępne na tej stronie były aktualne i poprawne. Jednak nie udzielamy żadnych wyraźnych ani dorozumianych gwarancji ani przedstawień dotyczących zawartości.

Informacje na tej stronie są przeznaczone dla klientów Farécla Products Limited.

Farécla Products Limited nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za straty lub uszkodzenia w jakikolwiek sposób powstałe w wyniku polegania na informacjach lub poradach zawartych na tej stronie lub za błędy typograficzne lub inne błędy lub pominięcia.

Ochrona Danych

Polityką Farécla Products Limited jest szanowanie prywatności każdej osoby odwiedzającej naszą stronę. Nie będziemy zbierać żadnych danych osobowych od użytkownika, chyba że zostaną one dobrowolnie dostarczone. Wszelkie dobrowolnie dostarczone dane osobowe mogą być przechowywane i potencjalnie wykorzystane przez Farécla Products Limited obecnie i w przyszłości w celach marketingowych, badań rynkowych i analizy danych sprzedażowych. Nie przekazujemy żadnych informacji osobowych stronom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Linki do Zewnętrznych Stron Internetowych

Ta strona zawiera linki do innych wybranych stron zewnętrznych. Są one dostarczane wyłącznie w celu zapewnienia szybkiego i wygodnego dostępu do informacji, które mają bezpośrednią synergię z produktami lub usługami oferowanymi przez Farécla Products Limited. Firma nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności ani odpowiedzialności za zawartość, produkty lub usługi dostarczane przez jakiekolwiek z tych powiązanych stron internetowych. Przystępując do korzystania z tych linków, użytkownik zgadza się na poddanie indywidualnym warunkom i regulaminom dla tych stron i akceptuje, że Farécla Products Limited nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za postępowanie dostawców, użytkowników, linków lub stron trzecich.

Kontakt z witryną

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tej deklaracji prywatności, praktyk tej strony lub Twoich kontaktów z tą stroną internetową, skontaktuj się z nami.

Odpady z Produktów Elektrycznych

Każdy produkt elektryczny dostarczony przez Farécla Products Limited, który osiągnął koniec swojego okresu użytkowania, można zwrócić, kontaktując się z naszym zespołem ds. sprzedaży w Wielkiej Brytanii pod numerem:

Tel: +44 (0) 1920 465 041 | Fax +44 (0) 1920 466 557. Zorganizują oni odbiór przedmiotu/ów, a my postaramy się, aby jak najwięcej z nich zostało zrecyklingowanych, jako część naszego zaangażowania w ochronę środowiska i z

godność z wymaganiami prawnymi. Numer rejestracyjny WEEE: WEE/GE0867QW.

Prawa autorskie © 2023 Farécla Products Limited, Wszystkie prawa zastrzeżone

Farécla Products Limited, Broadmeads, Ware, Hertfordshire SG12 9HS

Zarejestrowana siedziba: Saint-Gobain House, East Leake, Loughborough, Leicestershire LE12 6JU

Numer rejestracyjny firmy w Wielkiej Brytanii 1032360 | Numer VAT GB 201 2108 87

Tel +44 (0) 1920 465 041 | Fax +44 (0) 1920 466 557